Program Çıktıları

 
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
 • İşletme, ekonomi, muhasebe ve hukuk alanlarında temel bilgi.
 • Muhasebe kayıt sistematiği ve vergilendirme süreci hakkında bilgi.
 • Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleme, ticari belgeleri tanıma, düzenleme ve saklama becerisi.
 • Alana özgü paket programları kullanabilme becerisi.
 • Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etme, yorumlama ve uygulayabilme becerisi.
 • Finansal tabloları düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.