Program Tanıtımı

2002-2003 eğitim-öğretim yılı itibariyle eğitime başlamış olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı normal eğitim süresi iki yıl olan bir ön lisans programıdır. Yarıyıl esasına göre düzenlenmiş olan eğitimin dört yılda tamamlanması zorunludur. Programda ders geçme sistemi esas olup bölümde eğitim alan öğrenci, her yarıyılda her bir ders için en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır.
Genel itibariyle birinci ve ikinci eğitim-öğretim döneminde ortak zorunlu dersler okutulmakta ve ilgili programa ait genel dersler verilmektedir. İkinci dönem sonu yaz mevsiminde veya öğrencinin ders almadığı herhangi bir zamanda 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencinin eğitim-öğretim aldığı son iki dönem ise ilgili meslek dersleri okutulmakta ve ilave olarak alanla ilintili seçmeli dersler verilmektedir.
Muhasebe ve Vergi Bölümü akademik kadrosunda bir doktor öğretim üyesi ve dört öğretim görevlisi yer almaktadır. Bölüme ait iki derslik ve ortak kullanımda olan bir bilgisayar laboratuvarından eğitim-öğretim dönemi içerisinde faydalanılmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir.

Programın Hedefi
Uluslararası muhasebe eğitimi standartlarında eğitim vermek,muhasebe, finans, vergi ve denetim alanında hizmet verebilecek nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmek,
Staj uygulaması ve bunun denetimine etkinlik kazandırarak öğrencilerimizin piyasa bilgi tecrübelerini artırmak,
Bilgisayarlı muhasebe programları ve internet tabanlı muhasebe konusunda öğrencilerin bilgi ve tecrübelerini artırmak,
Mesleki mevzuattaki değişiklikleri takip edebilmek, mevcut bilgileri güncellemek ve mesleki işbirliğini arttırabilmek için meslek odalarından veya uzman kişilerden destek alarak yüksekokulumuzda konferanslar ve paneller düzenlemek ve projeler geliştirmek.

Programa Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile sağlanmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirmelerinin ardından Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları
Programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanmaktadır. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında staj eğitiminin tamamlanması mezuniyet için şarttır.

İstihdam İmkânları
Program mezunları serbest muhasebeci, serbest muhasebeci ve mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında çalışabilmektedir. Ayrıca bankalar, sigorta şirketleri, turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak da iş hayatında olma imkânı bulabilmektedir. Diğer taraftan mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek eğitimlerini ilgili alanlarda lisans seviyesine tamamlayabilmektedir. 

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Mezunlar ÖSYM tarafından yapılan DGS ile kendi alanlarına uygun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı bölümlere dikey geçiş yapabildikleri gibi Açıköğretim Fakültelerine bağlı uygun programlara da sınavsız geçiş ile kayıt yaptırabilmektedir.
 
2018 Dikey Geçiş Kılavuzu Tablo 2’ye göre Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans mezuniyet alanı tercih yapılabilecek lisans programları aşağıda sıralanmıştır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ekonomi
İktisat
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetimi
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Maliye
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi